Wie is de Hippe Boerin?

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

Ik zet mij in voor een gezond en duurzaam voedselsysteem met een goede prijs voor de boer. Samenwerken aan bedrijfsmatig, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

De projecten waarin ik werkzaam ben zijn divers. Van gespreksleider tot stadsboerin en van educatie tot verbinden van de juiste mensen in mijn netwerk. Ik zet mij graag in daar waar ik kan werken aan meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit. Ik wil graag de wereld laten groeien naar een duurzame agrosector. Efficiënter kunnen produceren MET maatschappelijke acceptatie. Ik zet dit kracht bij als bijvoorbeeld Kernteam lid van de Boeren van Nederland. Hierin gaan we graag in gesprek met de samenleving door middel van acties en challenges. Maar ook als partner van The Waste Company draag ik mijn steentje bij om de consument bewust te maken van verantwoord consumeren.

Belangrijk daar in vind ik duurzaam kunnen verbeteren (samenwerken aan efficiëntere productie met minder beslag op schaarse grondstoffen), duurzaam verwaarden (samenwerken met nieuwe partners voor ontsluiting van bestaande markten) en duurzaam vernieuwen (samenwerken met nieuwe partners voor nieuwe producten en markten)

Naast mijn werkzaamheden van de Hippe Boerin zet ik mij in als Consulent Duurzame melkveehouderij in Drenthe. Dit is een functie ontstaan uit een visie van Toekomstbestendig Platteland van Provincie Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe (welke de partijen Drents Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vertegenwoordigd) en LTO-Noord is ontstaan. Ik help melkveehouders bij de ontwikkeling van hun bedrijf in combinatie met duurzaamheid en grondgebondenheid. Bijzonder in dit verhaal is dat alle partijen de neuzen dezelfde kant op hebben staan als het gaat om duurzaamheid. Voor de melkveehouders hebben we een individueel duurzaamheidsplan ontwikkeld samen met een beloningsregeling en een voucher subsidie regeling. Op 21 April 2017 ben ik door Gedeputeerde Henk Jumelet gepresenteerd.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”]

Je moet mensen erbij hebben die niet meteen voor de hand liggen, die tegengas durven te geven. Je moet discussie hebben, geen volgelingen. En mensen met kennis (van zaken) en met kennissen (relaties en netwerken). Succesfactoren zijn vaak een heldere visie hebben, daar duidelijk over zijn, op meerdere borden kunnen schaken, zichtbaar zijn (bijvoorbeeld bij conferenties). Het belangrijkste is echter dat de lijn van je verhaal consistent is, want dan is de kans het grootst dat alle partijen het oppakken.

Niet vertellen hoe het moet maar hoe het kan!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”]

Omgevingsbewustzijn vind ik belangrijk. Ik heb veel te vaak gezien dat allerlei enorme creatieve innovatieve projecten veel te ver van de werkelijkheid afgeraakt waren. En stranden in schoonheid. Het ligt wel erg voor de hand, maar ik geloof gewoon in samenwerken. Het is belangrijk dat je je flexibel opstelt, ruimte biedt aan anderen. In staat bent om anderen te begrijpen. Om verder te komen in een project moet je verbeeldingskracht stimuleren, werken aan nieuwe perspectieven in de toekomst, met scenario’s werken. Ik geloof ook in het toepassen van creatieve technieken om vernieuwing te creëren.”

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”]

Ik heb het hart op de tong. Zeg dingen hardop. Maar ik merk ook wel dat ik soms te vroeg kom met een nieuw idee. Ik heb een heel open manier van communiceren. Stel me kwetsbaar op en dat biedt meer voor- dan nadelen. Alles wat we doen is mensenwerk. Je kunt mensen beïnvloeden. Zo boek je meer winst door te zeggen ‘We hebben je nodig’ dan ‘Wil je meedoen?’, dan haal je iemand makkelijker over de streep. Ik vind het belangrijker dát er iets gebeurt dan hoe iets gebeurt. Ik ben bereid om anderen gelijk te geven als het een stap in de goede richting betekent, ook al ben ik het zelf niet zo met die stap eens. Bij vergaderingen zorg ik ervoor om eerst wat credit op te bouwen, door anderen te steunen, zodat zij aan het eind van een vergadering ook mij steunen. Bij vergaderingen zorg ik ervoor om eerst wat credit op te bouwen, door anderen te steunen, zodat zij aan het eind van een vergadering ook mij steunen. Soms is tijdsdruk heel handig om iets er doorheen gesleept te krijgen. Ik hou daarom graag van wachten en het behandelen van mijn punten aan het eind van een vergadering. Je moet anderen, waar je wat gedaan van wilt krijgen, vragen om met jou mee te denken. Of juist terughoudend zijn en niet te heftig positie kiezen, als je je zin wilt krijgen en niet te gretig wilt overkomen. Je moet altijd een positieve inbreng hebben, geen negatieve inbreng of hakken in het zand, dat doen boeren nog te veel. Maar dat loopt alleen zo moeilijk.

Ik weet van mezelf dat ik op tijd dingen moet overlaten aan een ander. Het echte afmaken is niet mijn ding. En dan moet je ook zorgen dat je binnen je netwerk mensen hebt die het wel af kunnen maken. Je moet je realiseren dat je niet alles zelf kunt. Ik werk nu samen met iemand die een afmaker is. Hij heeft rust, is vasthoudend. Ziet dingen snel, snapt het in een keer. Een realist. Ik ben veel meer een idealist. Hij creëert rust bij anderen. Ik creëer onrust.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”]
error: Mocht je informatie willen ontvangen, neem dan contact met mij op.
nl_NLDutch