Aan de slag met waarde creëren

De ontwikkeling landbouw is een uitdaging, het draagt de belofte in zich nieuwe kwaliteit te leveren voor de gehele samenleving. Een landbouw die ervoor zorg draagt dat stad en platteland elkaar beter leren kennen, een landbouw die de behoeften uit de stad kent en weet te bedienen, en een stad die weet hoe producten tot stand komen en niet meer een onwetend en romantisch beeld over die landbouw heeft.
Landbouweconomie is nu nog te veel gericht op het in stand houden van boeren op hun akkers.  In de nieuwe vorm van landbouw is dat anders, daar gaat het om voedseleconomie, het inspringen op die vraag uit de omgeving.
We zijn onderweg te groeien naar een duurzame agrosector. Uitgangspunt is dat bedrijven en stakeholders (kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheden) gezamenlijk nieuwe waarden gaan creëren door het verbinden van ‘de mensen, de omgeving en de welvaart’. Zo kom je tot een landbouw en in het verlengde daarvan een ruimtelijke ontwikkelingdie duurzaam en gedragen nieuwe diensten en producten voortbrengt. Deze gemeenschappelijke waardecreatie kan ertoe leiden dat op meer adequate wijze wordt voorzien in een groeiende maatschappelijke behoefte. Consumenten worden voorzien van voldoende, veilig, gezond, divers en verantwoord geproduceerd voedsel en burgers worden tevredengesteld door een meer hoogwaardig en multifunctioneel gebruik van de hen omringende ruimte. Deelnemende partijen – de overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, ondernemers – zien hun belang er in terug, elk vanuit hun eigen perspectief

error: Mocht je informatie willen ontvangen, neem dan contact met mij op.
nl_NLDutch