mijndroom

Een droom begint eigenlijk met wie je zou willen zijn:  Iemand die vol passie, gemotiveerd en geïnspireerd aan het werk is, en dit ook weet over te dragen op anderen.
Ik zou graag een bedrijf hebben waar ik natuur, landbouw, ecologie, economie, natuur en recreatie kan verenigen. Ik wil mensen graag laten zien hoe veelzijdig landbouw kan zijn. Kleinschalig zonder input van buitenaf.
Het houden van vleesvee lijkt mij daarvoor een geweldig middel. Graasvee op een Graasboerderij of Graasbuitenplaats. Voorkeur voor “Vlees met een verhaal”. Daarvoor is ook een goede, met name lokale, afzetmarkt.
Maar ook een verhaal als het gaat om verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem, landbouw met een nieuw realisme waarbij natuur als bron van kennis en inspiratie wordt gebruikt, weidevogels  worden gezien als indicatoren van bodemvruchtbaarheid en een gezond ecosysteem. Een verhal waarbij ik nog kan boeren zonder kunstmest, krachtvoer halen uit mais en granen. Daarnaast de mogelijkheid hebben voor op kunnen lopen in de veranderende landbouwsector en beheerskosten van natuur,- ecologische gebieden drukken wanneer er samenwerking tot stand kan komen. Als mede bevordering van de landschapskwaliteit, recreatie en educatie.
Een systeem als deze is gecreëerd voor en door de omgeving. het biedt mij als ondernemer veel zekerheid voor de toekomst. Kennis investeren in waar je daadwerkelijk mee bezig bent en niet alleen in techniek. Hierdoor kan ik goedkoop produceren.
Ik stel mij graag even voor:
Mijn naam is Mirjam Balkema. Afgelopen jaar heb ik 15 jaar de rol als ambtenaar mogen vervullen als vergunningverlener omgevingsvergunningen (WABO). Toch wilde ik graag aan de andere kant van de tafel zitten. Ik  merkte steeds meer en meer dat de ondernemer door de bomen het bos niet meer zag, en dat er veel geld verspilt werd in de gehele voedselketen.
Hierop heb ik mijn eigen bedrijf “De Hippe Boerin” opgericht wat staat voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. We eten allemaal, voedsel (ik spreek liever van eten en drinken)  is heel dichtbij maar tegelijkertijd ook een van de meest complexe onderwerpen die je kunt aansnijden , dat raakvlakken heeft met vrijwel alle maatschappelijke en ecologische thema’s van deze tijd. We willen dat eten wat met zoveel mogelijk aandacht voor dierenwelzijn en zo min mogelijk gifstoffen wordt bereid. De overheid wil graag dat er voldaan wordt aan diverse wet en regelgeving, en we willen dat de producent een goede prijs krijgt voor zijn of haar werk. Om dit te ondersteunen werk ik mee aan diverse projecten die zich richten op een korte agrofoodketen, duurzame landbouw, educatie en lokaal eten en drinken in de zorg.
April 2017 ben ik door de heer Jumelet gepresenteerd als Consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Dit is op initiatief van de Provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie (de laatste vertegenwoordigd Staatsbosbeheer, Drents Landschapsbeheer en Natuurmonumenten). Ik ondersteun melkveehouders in Drenthe bij de ontwikkeling van hun bedrijf in combinatie met duurzaamheid en grondgebondenheid. Dit doen we om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tergelijke tijd te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur. Om dit te bereiken werken we aan duurzame gebiedsplannen, duurzame bedrijfsplannen, doorverwijzen naar diverse projecten waaronder vruchtbare kringloop of Deltaplan Agrarisch Water, Proeftuin Ammoniak en samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij.
Die zelfde maand ben ik gevraagd om als project leider te fungeren voor FoodXDrenthe. Een samenwerking ontstaan vanuit “de Maatschappij” om landbouw, recreatie, bewustwording en economie te versterken in Drenthe.
Hoe meer ik met al deze leuke projecten bezig ben, hoe meer het begint te kriebelen om zelf ook daadwerkelijk als producent aan de slag te gaan.
Daarom wil ik er nu alles aan doen om mijn droom te verwezenlijken!
Wat ik zoek:

  • gronden die beweid mogen worden door vee het gehele jaar door (natuurbeheer)
  • een gebouw welke zorg kan dragen voor onderdak van vee in de wintermaanden
  • een gebouw welke zorg kan dragen om mensen te ontvangen voor educatie doeleinden etc.

of

  • een combinatie van bovenstaande

Ik las onlangs in de krant dat er veel rijksmonumenten leeg zouden staan. Wellicht dat daar een mogelijkheid is om het bovenstaande in te passen.
Kortom, kunnen jullie mij aan zo iets helpen?
Hartelijke groet,
Mirjam Balkema
 

error: Mocht je informatie willen ontvangen, neem dan contact met mij op.
nl_NLDutch