Koplopertraject

Doel van het project
Met het Koploperproject duurzaam ondernemen willen de provincie, gemeenten en bedrijven samen aan de hand van concrete voorbeelden laten zien dat duurzaam ondernemen niet alleen hoort en nodig is, maar ook lonend is en boeiend kan zijn.
Achtergrond
Het Koploperproject is in 2010 gestart in Friesland. Sindsdien zijn al meer dan 25 Koploperprojecten uitgevoerd, waarmee een stevig netwerk van duurzame bedrijven en organisaties is ontstaan. Dat is ook goed voor de regionale economie. Provincies, gemeenten en deelnemers zijn enthousiast. In 2016 is in Oost-Groningen een succesvol Koploperproject uitgevoerd. Het is de bedoeling om deze ervaring naar de gehele provincie Groningen uit te breiden.
Wat houdt het Koploperproject in?
De deelnemende bedrijven worden doorgelicht op duurzaamheid, met twee instrumenten: De DuOn-Scan en de Milieubarometer. Kansen en verbeter mogelijkheden worden in kaart gebracht. De deelnemers wisselen hun ervaringen uit en leren van elkaar. De resultaten worden via lokale media en andere kanalen gecommuniceerd, waardoor ook andere ondernemers worden gestimuleerd om werk te maken van duurzaam ondernemen. Het project heeft een looptijd van ongeveer 12 maanden.
Naast de activiteiten binnen het Koploperproject, worden aanvullende activiteiten georganiseerd door het consortium om alle Koplopers met elkaar in contact te brengen en het Koplopernetwerk verder te versterken. Hiervoor is onder meer de website www.koploperproject-groningen.nl gemaakt, evenals een Facebook account. Koplopers kunnen zich ook aanmelden voor het digitale platform GoodStart (www.goodstartnederland.nl) waarmee ze ervaringen kunnen uitwisselen en zich kunnen profileren als duurzaam bedrijf.
Betrokken partijen
De inhoudelijke uitvoering van het project wordt gedaan door een consortium bestaande uit DZyzzion, ReinAdvies en de Hippe Boerin. DZyzzion treedt hiervoor op als penvoerder.
Voordelen voor bedrijven
Duurzaam ondernemen biedt vele kansen, zoals: kostenbesparingen, nieuwe klanten, meer gemotiveerd personeel, vergroting van het marktaandeel, innovatiemogelijkheden en betere toegang tot financiering. Het Koploperproject duurzaam ondernemen biedt extra voordelen:
– Een duurzaamheidsprofiel van het bedrijf (op basis van ISO 26000) en advies voor verbeteringen;
– De milieuprestaties helder in beeld, inclusief de CO2-footprint van uw bedrijf;
– Vergroten van uw kennis en network;
– Uitgelezen kans om uw bedrijf te profileren als duurzaam bedrijf;
– Uitwisseling van ervaringen met andere bedrijven;
– Positieve publiciteit
Tegenprestatie van de deelnemende bedrijven
Van de bedrijven wordt een actieve deelname verwacht.
Wat houdt dit in?
– Dat er een vaste contactpersoon binnen de organisatie wordt aangesteld en tevens een vaste vervanger aanwijst bij ziekte e.d.;
– Actieve deelname aan de verschillende bijeenkomsten binnen het project;
– Het laten afnemen van één of meerdere interviews t.b.v. de DuOn-Scan;
– Het ter beschikking stellen van gegevens omtrent energieverbruik, afval, vervoer etc. (hier wordt uiteraard vertrouwelijk mee omgegaan). Hiertoe wordt met u een checklist doorgenomen;
– Het delen van de opgedane ervaringen met andere bedrijven (ambassadeursrol), b.v. in bijeenkomsten, via presentaties en artikelen;
– In voorkomende gevallen, ter beschikking stellen van ruimte voor bijeenkomsten ‘op locatie’ (indien beschikbaar en uiteraard in overleg);
– Opstellen van een beknopt intern actieplan op basis van de uitkomsten van de doorlichting van het bedrijf, en daadwerkelijk uitvoeren van deze acties;
– Uitvoeren van de huiswerkopdracht over MVO-communicatie, die in de loop van het project zal worden verstrekt;
– Betalen van een eigen financiële bijdrage.
– Voor eigen rekening nemen van eventuele aanvullende advieswerkzaamheden op eigen initiatief.

error: Mocht je informatie willen ontvangen, neem dan contact met mij op.
nl_NLDutch