Categorie: Ondernemerschap

De vab streeft met de certificering naar de ontwikkeling van de kwaliteit van haar leden. Tijdens het certificeringstraject krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten, je eigen kennis en kunde, je eigen grenzen en je eigen ontwikkeling. Agrarisch bedrijfsadvies is een vak dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is en daarom een voortdurende ontwikkeling van de adviseurs vraagt. Adviseurs uit verschillende vakdisciplines en met verschillende achtergronden en ervaringen komen samen bij de vab. Mijn AB-titel is in oktober 2023 toegekend na een eerste fase van certificering