Auteur: Admin

Het college van de provincie Groningen heeft in het kader van een pilot voor maatwerk van het Agroprogramma financiële steun toegekend aan acht agrariërs uit het aardbevingsgebied. De agrariërs waren al in beeld bij het Agroprogramma vanwege meervoudige aardbevingsproblematiek en omdat zij hierdoor lange tijd hebben stilgestaan en dringend moeten investeren in hun bedrijf. Op basis van de pilot werkt het Agroprogramma uit op welke wijze ook andere agrarische ondernemers met vergelijkbare problematiek geholpen kunnen worden door middel van een maatwerkaanpak. Het Agroprogramma wordt gefinancierd door het Rijk. Gedeputeerde Johan Hamster: “Met de pilot kunnen we deze acht agrariërs, die al langere tijd in onzekerheid zitten, ondersteunen. We zijn blij dat er voor hen nu perspectief komt. Ons…

De provincie Drenthe heeft samen met de landbouwsector en belangenorganisaties een programma gemaakt voor het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness in Drenthe. Omdat met name de melkveehouderij de komende jaren voor forse uitdagingen staat, wordt de sector geholpen om te verduurzamen. LTO Noord, Drents Agrarisch Jongenkontakt (DAJK), Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe werken daarin samen met de melkveehouders. Voor LTO Noord heb ik hierin de aanjagersrol vervuld en meegewerkt aan de beloningssystematiek. Ambitie De gezamenlijke ambitie van deze partners is dat er in 2025 in Drenthe zoveel als mogelijk, sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2025 tot de top in duurzame…

De vab streeft met de certificering naar de ontwikkeling van de kwaliteit van haar leden. Tijdens het certificeringstraject krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten, je eigen kennis en kunde, je eigen grenzen en je eigen ontwikkeling. Agrarisch bedrijfsadvies is een vak dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is en daarom een voortdurende ontwikkeling van de adviseurs vraagt. Adviseurs uit verschillende vakdisciplines en met verschillende achtergronden en ervaringen komen samen bij de vab. Mijn AB-titel is in oktober 2023 toegekend na een eerste fase van certificering