Financiële steun vanuit pilot voor maatwerk van Agroprogramma toegekend aan acht agrariërs uit bevingsgebied

Het college van de provincie Groningen heeft in het kader van een pilot voor maatwerk van het Agroprogramma financiële steun toegekend aan acht agrariërs uit het aardbevingsgebied. De agrariërs waren al in beeld bij het Agroprogramma vanwege meervoudige aardbevingsproblematiek en omdat zij hierdoor lange tijd hebben stilgestaan en dringend moeten investeren in hun bedrijf. Op basis van de pilot werkt het Agroprogramma uit op welke wijze ook andere agrarische ondernemers met vergelijkbare problematiek geholpen kunnen worden door middel van een maatwerkaanpak. Het Agroprogramma wordt gefinancierd door het Rijk.

Gedeputeerde Johan Hamster: “Met de pilot kunnen we deze acht agrariërs, die al langere tijd in onzekerheid zitten, ondersteunen. We zijn blij dat er voor hen nu perspectief komt. Ons doel is om de verdere maatwerkaanpak ook snel uit te kunnen rollen, zodat ook andere agrarische ondernemers met vergelijkbare problematiek geholpen kunnen worden.”

Meervoudige problematiek

De agrariërs kampen allemaal met meervoudige aardbevingsproblematiek. Dit betekent dat zij een complex schade- en/of versterkingstraject hebben lopen (bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen en/of de Nationaal Coördinator Groningen) én een vraagstuk hebben rondom de toekomst van hun agrarisch bedrijf. Ingewikkelde erfgoed- of asbest-gerelateerde, bouwkundige, juridische of planologische vraagstukken komen veel voor. 

Maatwerk

Bij de pilot is maatwerk van toepassing: agrariërs kijken samen met de consulenten van het Agroprogramma welke investeringen precies nodig zijn voor hun bedrijf. Agrariërs die meedoen aan de pilot hebben hun investeringsplan uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt welke overige financiële bronnen hun investeringsplan volledig kunnen bekostigen. De financiële ondersteuning vanuit de pilot varieert van 77.200 tot 200.000 euro per agrarisch bedrijf. De pilot is gestart in 2022. De verdere maatwerkaanpak wordt in 2023 uitgerold.

Het Agroprogramma 

De aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen, het Rijk en de agrarische sector hebben in februari 2021 het Agroprogramma opgericht om agrariërs in het aardbevingsgebied die kampen met aardbevingsproblematiek te ondersteunen. De agrariërs worden gekoppeld aan een van de consulenten van het Agroprogramma die hen helpen bij het oplossen van hun vraagstukken. Op dit moment worden ruim zestig agrariërs ondersteund door een consulent.