de Hippe Boerin

verbinder tussen boer en overheid

Contact

Email : info@dehippeboerin.nl
tel : 06 25 28 94 10

Mijn locatie

De Goudberch 2a, 9222 LL Drachtstercompagnie

wie ben ik

Over mij

mijn drijfveer

Samen op weg naar een toekomstbestendige
agro en food sector

Ik wil laten zien dat we integraal zaken als duurzaamheid, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, landschapswaarden en verdienmodellen samen op kunnen pakken en vooral dat dit nog beter kan. 

Door dingen te delen, van elkaar te leren, en vooral elkaar verder te helpen.

Als we de handen in een kunnen slaan is geen uitdaging te groot. 

Een kennismaking is gratis, dus aarzel niet mij te bellen: 06 25 28 94 10 of mail info@dehippeboerin.nl

Mirjam

stimuleren van beweging

geen Uitdaging te groot

diensten

Waar kan ik jou verder mee helpen?

Soms overzie je de zaken niet helemaal meer. Ik ben er van overtuigd dat de oplossing in jezelf zit. Wanneer ik jou jouw probleem gun, gun ik je ook de oplossing. Samen scheppen we orde in de chaos en werken we aan toekomst perspectief van je bedrijf. Dit kan zijn door het zetten van een stip op de horizon of door financiële puzzelstukken bij elkaar te brengen. Je hoeft het niet alleen te doen. 

In het aardbevingsgebied in Groningen ondersteun ik boeren in de aardbevingsproblematiek. Vaak zijn deze zaken complex waardoor jij als boer al snel het overzicht kan verliezen. Ik help je graag verder. www.agroprogramma.nl 

Waar wil jij staan in 2025? 2030? Hoe gaan we met elkaar om met de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd? 

Wil je als boer je bedrijf verduurzamen? Hoe werkt dit met subsidie regelingen? of ben je stopper en wil je de boerderij graag herbestemmen?

 

Of werk je als overheid aan een gebiedsproces en wil je graag bij de boer aan tafel?

Ik ga graag met je in gesprek en dan nemen we de mogelijkheden door. 

de melkprijs van de melkveehouderij sector is in 2022/2023 nog nooit zo hoog geweest. Toch lopen de kosten op en wordt er in bepaalde gevallen minder verdiend. Welke mogelijkheden heb je als boer? Welke subsidie mogelijkheden zijn er? aan welke knoppen moet je draaien? 

Als we er samen niet uit komen kan ik je helpen aan de juiste mensen in mijn netwerk. 

Samen maken we jouw financiele vraagstuk weer op orde. 

Vaak spreekt de boer de taal van de overheid niet, en anders om. Ik moest er ook wel even aan wennen als “boerin” om ook bij de overheid aan tafel te zitten. Ik wil graag de wereld van beleid en praktijk naar elkaar toe vertalen, maar ik voel hier en daar ook ongemak. Bij ons thuis is de overheid niet altijd de betrouwbaarste partner. Toch denk ik dat als we de handen in een kunnen slaan geen uitdaging te groot is. Vooral in gesprek blijven en het gezamenlijke belang blijven opzoeken om ook als agrariër een toekomstperspectief te hebben op het platteland. 

Wanneer heb jij de regie gepakt op jouw onderneming? Je bent naast boer ook ondernemer. 

Waar stagneert het in de groei? of waar gaat het juist goed?

Welke patronen zijn er? wat kun je wel of niet doen? waar sta je voor? wat zijn jouw kernwaarden? 

Wat heb jij nodig om verder te komen naar de volgende stap? 

Samen gaan we op onderzoek uit. Graag begeleidt ik je om jouw hulpvraag helder op tafel te krijgen. 

Regisseursschap is een van de meest voorkomende werkzaamheden die ik uitvoer. Zowel voor boer als overheid. Of het nu gaat om een project, een bedrijfsverplaating, een gebiedsproces. De aanpak bestaat uit veel onderdelen die allemaal met elkaar samenhangen. 

Ik maak helder wat het beoogde resultaat zou moeten worden welke gewenst is. Daarsnaast bepalen we de aansturing van het proces, maar ook de planning, commitment en risicobeheersing. 

We werken gaande weg toe naar deelresultaten en formuleren per deelresultaat de randvoorwaarden. Wat moet er straks staan? Hoe zit het met de omgeving (fysiek maar ook stikstof, milieu, bestemming) en technisch (hoe gaan we het uitvoeren of maken). Wie gaat het betalen? en hoe komen we aan deze middelen? en hoe krijgen we de stukken op belangrijke momenten op de juiste tafel om er een klap op te geven. Wanneer zijn deze momenten? en hoe nemen we een ieder hierin mee dat de doelen ook daadwerkelijk behaald worden. 

Heb je een complex proces? Ik vind het leuk om dat aan te pakken en denk graag met je mee. 

mestkelder vergoedingen?

Hoe kunnen we nu op basis van m3 gaan vergoeden als de derogatie om de deur komt kijken en de boer af moet voeren op basis van forfaitare gehaltes?

Stikstof?

Is dat niet een politieke keuze geweest over een ecologisch proces? #blijfingesprek

Samenwerken

Als we de handen in een slaan is geen uitdaging te groot. 

Financieel

Je kunt niet groen doen als je rood staat. 

Boer als ondernemer

Betaal de boer voor zijn inzet. ook HIJ is ondernemer en ook zijn tijd kost geld. 

Duurzaamheid

Positieve impact op het gebied van duurzaamheid maak je niet op papier, maar in de praktijk

Diensten

Contact

Kennis maken

Ik ben nieuwsgierig naar jouw verhaal en uitdaging 

CONTACT

Alles begint bij inspiratie. Het gaat mij er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt. Het gaat erom dat jij je eigen tekening maakt om te bouwen aan een wereld van morgen. Jouw toekomst.

Over deze website
Social media

Ook online ben ik actief. Volg mij op: