Hoe bedenken ze het?!

Willen jullie hiermee stoppen? Groeihormonen zijn al SINDS 1961 VERBODEN. Stop met het misleiden van jullie kijkers! 

Hormonen zijn natuurlijke stoffen die in alle levende organismen (mensen, dieren, planten) voorkomen. Het zijn regelaars die zorgen dat processen in het lichaam correct verlopen. Zo zijn er hormonen die zorgen voor het aansturen van de groei en ontwikkeling van een lichaam of een vrucht.

Hormonen komen van nature voor in alle levende organismen (mensen, dieren, planten). Het van oorsprong Griekse woord hormoon betekent letterlijk ‘aandrijfstof’. Ze hebben een functie bij de voortplanting, groei en ontwikkeling, opslag en verbruik van reservevoedsel, de water- en zouthuishouding, de spijsvertering en op gedrag.

Als hormonen in de vleesproductie zouden worden toegepast, dan kunnen ze helpen bij gen gunstiger verhouding tussen het vlees en het vet en als groeibevorderaar. Sinds 1961 is dat in Nederland verboden; sinds 1988 geldt in heel Europa een verbod op het gebruik van groeihormonen. De VS ziet sommige hormonen als veilig en staat ze (nog) wel toe.

Regels en controles

Nadat Nederland het in 1961 al aan banden legde, geldt sinds 1988 in de hele EU een verbod op het gebruik in de veehouderij van hormonen als groeibevorderaar. Omdat met bepaalde stoffen meer groei kan worden bereikt, is er kans op misbruik. In hoeverre de gezondheid van de vleesconsument in het geding is, hangt sterk af van de soort stof, de hoeveelheid, het moment en de wijze van toediening. De controle op hormonen is streng, omdat de stoffen al in kleine hoeveelheden hun werking kunnen doen. De kans op misbruik moet worden uitgesloten. Intensieve controles van de overheid en het bedrijfsleven voorkomen en bestrijden misbruik. Veehouders moeten deelnemen aan een certificeringsprogramma. In Nederland controleren diverse sectoren zichzelf. Dieren worden gecheckt door het (laten) testen van melk-, mest- of urinemonsters.

Kalveren

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV) doet de controles bij vleeskalveren.
Inspecteurs voeren onaangekondigd controles uit onder 3.500 adressen. Ze controleren producenten van kalvervoeders, handelaren in voer, vleeskalverbedrijven en slachterijen en houden toezicht op de administratie en de procedures. Van grond- en hulpstoffen voor kalvervoeders worden monsters genomen en geanalyseerd. Ook nemen zij monsters van voer, haar of urine op de boerderij- én in de slachtfase. Jaarlijks analyseert TNO ruim 20.000 monsters. Opsporings- en analysemethoden worden voortdurend verbeterd. Op overtreding staan sancties vanuit de SKV én strafrechtelijke vervolging. De SKV staat onder toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie en voldoet aan de internationale kwaliteitsnormen (NEN/ISO).

Runderen

Vanuit de kwaliteitsprogramma’s van de zuivelsector controleert de COKZ ruim 80% van de runderen (melkkoeien) met grote regelmaat (door COKZ) streng op hormonen. Dat betekent een controle van zo’n 45.000 runderen per dag en circa 200.000 melkmonsters per week. Verder controleert het CBD, Controlebureau Dierlijke sector in de rundveehouderij op het gebruik van hormonen en andere groeibevorderende middelen. Bedrijven met runderen worden onaangekondigd bezocht. Overtredingen worden gemeld aan de Algemene Inspectiedienst (AID). Zo garandeert de sector, dat vlees correct is geproduceerd. Producenten zijn verplicht zich aan te sluiten bij het CBD. Op overtredingen staan hoge boetes.

Varkens

Het overgrote deel van de varkenshouders volgt de IKB-regelingen (Integrale Keten Beheersing). In dat kader neemt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) met regelmaat monsters (urine, mest). Het Rikilt in Wageningen onderzoekt deze op verboden stoffen zoals hormonen. Daarnaast vinden controles plaats op het voer.

Antibiotica

Sommige medicijnen kunnen groei helpen bevorderen. Zo is rond 1940 bij toeval ontdekt dat kippen beter groeiden als kleine hoeveelheden antibiotica aan het voer waren toegevoegd. Dit zorgde dat ongewenste bacteriën in de darm werden ingeperkt en goede bacteriën de overhand kregen. De dieren groeiden beter en er was minder voer nodig. Tot 1998 was een aantal soorten antibiotica als voerbespaarder toegestaan, mits deze niet in gebruik waren als geneesmiddel bij mensen.

Ontwikkelingen

Een goede darmwerking is de basis voor optimale voeropname en voor efficiënte groei. Bij dieren kunnen gezonde bacteriën ziekmakers onderdrukken. Via de voeding kunnwn de gewenste bacteriën in de darm de overhand krijgen. Bij biggen kan dat door bij de overgang van moedermelk naar vaste voeding te kiezen voor zeer goed verteerbare ingrediënten.

Internationaal

In de EU mogen dieren niet met hormonen worden behandeld, tenzij het gaat om specifieke indicaties.
De NVWA houdt met steekproefsgewijze controles toezicht op naleving van het verbod. Producten van dierlijke oorsprong worden gecontroleerd op de maximaal toegelaten hoeveelheid diergeneesmiddelen en de aanwezigheid van verboden stoffen. Alle landen van de EU kennen zo’n controleprogramma.

Toegestaan buiten de EU, verboden in EU

De 6 kunstmatig geproduceerde hormonen, die buiten de EU zijn toegestaan, maar verboden binnen de EU:

  • 17 ß-oestradiol
  • progesteron
  • testosteron
  • zeranol
  • trenbolone
  • melengestrol acetaat

Het gebruik buiten Europa van deze middelen mag omdat volgens internationale organisaties (FDA, WHO) bij een normale dagelijkse consumptie van vlees, melk en eieren geen gezondheidseffecten zijn vastgesteld. De Amerikanen stellen dat deze hormonen op een acceptabele manier de groei bevorderen en natuurlijke grondstoffen (voer, water) besparen. De EU verbiedt het gebruik van deze hormonen uit voorzorg, om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen. De verschillen van inzicht staan op de agenda bij de WTO en in het kader van eventuele handelsverdragen.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Mocht je informatie willen ontvangen, neem dan contact met mij op.
nl_NLDutch
nl_NLDutch