Boeren van Nederland

Wij vinden het essentieel dat wij als boeren zelf actief deelnemen aan maatschappelijk debat en ons geluid laten horen. De verbinding zoeken met samenleving is nodig voor toekomst van de landbouw. Denk aan onderwerpen waar boer en samenleving gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, zoals voedsel, landschap en dierenwelzijn. Zodat boer en Lees verder…

Betekeniseconomie

De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisvol handelen steeds meer het menselijk gedrag bepaalt en in het bijzonder ons economisch handelen. In de betekeniseconomie zoeken we steeds de balans tussen wat goed is voor ons als persoon en wat goed is voor het Lees verder…

Dutch Food Challenge

De challenge van de Hippe Boerin . Doe jij ook mee? Wij dagen jou uit een week lang boodschappen te doen met producten alleen afkomstig uit Nederland. Je gaat zelf ervaren dat het bijzonder lastig is. Het zou super leuk zijn als je dit ook met ons zou willen delen Lees verder…

Duurzame melkveehouderij

Drenthe wil in 2020 tot de top behoren in duurzame grondgebonden melkveehouderij. Doelstelling van Duurzame Melkveehouderij Drenthe is het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness. Samen met de groenmanifestpartners is er in gezet op duurzame bedrijfsplannen voor de melkveehouderij in Drenthe. Iedere ondernemer is uniek, ieder bedrijf, Lees verder…